x 

Laki-Tech 2002 Kft

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LAKI-TECH 2002 Kft. (székhelye: 8052 Fehérvárcsurgó, Jókai Mór utca 12.; cégjegyzékszám: 07-09-008976 ; adószáma: 12923812-2-07; képviseli: Laki Tibor ügyvezető, továbbiakban: Szolgáltató) és a LAKI-TECH 2002 Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
  
 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
 
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.lakitech.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Lakitech -Webáruház) keresztül történik.
 
1.2. Az Lakitech - Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
1.3. Az Lakitech - Webáruház szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi regisztrált végfelhasználó jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 
1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.
 
1.5. Ügyfélszolgálat: LAKI-TECH 2002 Kft.
Telefon: +36 (22) 578-030 (hétfőtől péntekig: 8-16 óráig)
Telefax: +36 (22) 578-031
E-mail: info@lakitech.hu


 
2. Regisztráció
 
2.1.  Az űrlapon a számlázási adatokat kell megadni. Ha Ön még nem partnerünk, szükségünk lesz pontos nevére/cégnevére, elérhetőségekre, adószámra, cégjegyzékszámra és bankszámlaszámra, egyéni vállalkozó esetén a váll. ig. számára.
 
2.3. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.
 

3. A megrendelés
 
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.
 
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, bruttó ár, amely a 27%-os általános forgalmi adót tartalmazza.
 
3.3. A Szolgáltató a raktárkészleten lévő, megrendelt árut a megrendelést követően legfeljebb 2 munkanapon belül szállítmányozó cég igénybevételével, a megadott címre szállíttatja.
 
3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 
3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
3.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
3.7. Pótrendelés: A weben történő rendelés elküldése után pótrendelésre csak írásos formában emailben illetve telefaxon kerülhet sor, az 1.5 pontban megadottak szerint.  Minden megkezdett rendelés újnak számít, és a rendelés értékétől függően számlázzuk ki a fuvardíjat is.
 
 
4. Szállítási és fizetési feltételek
 
4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (8052 Fehérvárcsurgó, Jókai Mór utca 12.).
 
4.2. A megrendelt termék szállítási határideje raktárkészleten lévő terméknél legfeljebb 2 munkanap. Raktáron nem lévő termék esetén beszállítói raktárkészlettől függően 3-5 munkanap. A szállítás szállítmányozó cég igénybevételével történik. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.
 
4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
 
4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.  Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.
 
 
5. Garancia, szavatosság
 
5.1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa csak, mint fogyasztó érvényesítheti. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívüli eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685§ d pont). Ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003 (VII.30) GKM rendelet 2.§ alapján, emiatt kérjük a fizetési bizonylat megőrzését.

5.2 A garancia gyártási- és anyaghibákra vonatkozik, rendeltetésszerű használat esetén. A jótállási jegyen feltüntetett időtartamig biztosítjuk a szervizszolgáltatást. A nem garanciális esetek szállítási és vizsgálati díját a vásárló fizeti.

5.3 Az Einhell Red Line / EXPERT sorozat termékeire az alap 1 év garancia mellé az importőr a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztráció esetén + 1 év garanciát biztosít fogyasztói vásárlás esetén (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685§ d) pont). A regisztrációs lap kitöltése után levélben küldünk egy eredeti igazolást a + 1 év garanciáról. Ez az igazolás a vásárlás eredeti okmányaival (számla és jótállási jegy) együtt érvényesíthető az Einhell hivatalos szervizében.
Az Einhell termékekre (kivéve Red Line, Expert, Professional) az alap 1 év garancia mellé az importőr a vásárlástól számított 365 napon belül szervizünkben elvégeztetett műszaki bevizsgálás után + 1 év garancia megváltási lehetőséget biztosít fogyasztói vásárlás esetén (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685§ d) pont). A garancia megváltásához szükséges előzetes bevizsgálás díja bruttó 900.- Ft. Amennyiben a bevizsgáláshoz a Vásárló igényli a gép szállítását központi szervizünkbe, a futárszolgálat díja összesen: 1.500.- Ft, mivel a visszaszállítás díját az Einhell Hungária Kft. állja.
Amennyiben a berendezés bevizsgálása során megállapítást nyer, hogy az alábbi felsorolásban szereplő problémák bármelyike tapasztalható, a kiterjesztett garancia igénye nem érvényesíthető:
 Rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén. A szakszerűtlen kezelés, túlterhelés következtében bekövetkezett törés, motorleégés esetén.
Az akkumulátorok rendszeres töltésének elmulasztása, valamint a használati utasítás ide vonatkozó előírásainak be nem tartása esetén.
Nem a jótállási jegyen feltűntetett szerviz állal a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopás esetén, (vágólap, kés, ékszíj, lánc, csapágy, meghajtások, fogas-csillagkerekek, bowden, szénkefe, damilfej, berántó szerkezet, vezeték szakadás, stb.) Nem megfelelő üzemanyag (keverék) használatából bekövetkezett valamennyi meghibásodás esetén.
 A garancia megváltásának díja bruttó 9.000.- Ft. Amennyiben a bevizsgáláson a berendezés megfelelt, kiadjuk az eredeti igazolást a + 1 év garanciáról, melyet a vásárlás eredeti okmányaival (számla és jótállási jegy) együtt érvényesíthető az Einhell hivatalos szervizében.
A PRO WORK, Bavaria és ROYAL termékekre az importőr 1 év garanciát biztosít fogyasztói vásárlás esetén (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685§ d) pont).

6. Megrendelés lemondása, reklamáció módja és feltételei

6.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát köteles jelezni (például telefonon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

6.2. Minden esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztónak a megrendelés törlését.

6.3. A rendeléstől való elállási szándékot minél előbb jelezni kell a Szolgáltató felé. Ha csomag feladásra került már, úgy a Fogyasztónak kell visszaküldenie a csomagot 14 munkanapon belül. Ebben az esetben a postaköltség a Fogyasztót terheli.

6.4. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató a csomag kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül visszatéríti a megrendelt termék(ek) árát. A postaköltség a Fogyasztót terheli. A Szolgáltató minden esetben átutalással téríti vissza a vételárat.

6.5. A Szolgáltatónak nem áll módjában visszavenni sérült, hibás terméket, melyet a Fogyasztó károsított meg annak kézhezvételekor.

7. Egyebek

7.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

7.4. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Székesfehérvári Törvényszék és a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7.6. Az Ön személyes adatainak védelme a Laki-Tech 2002 Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.
 
Fehérvárcsurgó, 2017. január

Lakitech 1

8052 Fehérvárcsurgó,
Jókai M. u. 12.
Tel.: 06-22/578-030,
06-30/740-9980
Fax: 06-22/578-031
E-mail: lakitech1@t-online.hu
NYITVATARTÁS
H-P: 07-17
SZ, V: ZÁRVA

Lakitech 2

8053 Bodajk,
Petőfi Sándor utca 49.
Tel.: 06-22/314-649,
06-30/914-0825
E-mail: elektrovill2@lakitech.hu

NYITVATARTÁS
H-P: 08-16:30, SZ: 08-12
V: ZÁRVA

Lakitech 3

1212 Budapest,
Kossuth Lajos u. 142.
Tel.: 06-1/226-0643,
06-30/868-2528
E-mail: elektrovill3@lakitech.hu

NYITVATARTÁS
H-P: 08-17, SZ: 08-12
V: ZÁRVA

Lakitech 4

8000 Székesfehérvár,
Sziget u. 9.
Tel.: 06-22/271-971,
06-30/303-7640
E-mail: elektrovill4@lakitech.hu

NYITVATARTÁS
H-P: 7:30-17, SZ: 08-12
V: ZÁRVA

Lakitech 5

1239 Budapest,
Haraszti út 48.
Tel.: 06-30/845-8246
E-mail: elektrovill5@lakitech.hu

NYITVATARTÁS:
H-P: 08-17, SZ: 08-12
V: ZÁRVA

Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz