Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Cetelem Online Áruhitel

Fels

Lfej Hitelignyls5 Perc Alatt

Gomb Ikon Hitelignyls  Gomb Nyil Készítse elő okmányait!

          Amire szüksége lesz:

Gomb Nyil   Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, új típusú kártya formátumú vezetői engedély, és lakcímkártya

Gomb Nyil   Érvényes útlevél és lakcímkártya

Gomb Nyil  Érvényes adóigazolvány

Gomb Ikon Nyomtats  Gomb Nyil Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

  Gomb Nyil   Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!

Gomb Nyil Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során

Emberke Gomb Nyil Elakadt? Kérdése Van?

   Gomb Nyil Olvassa el a súgót, vagy hivjon minket a 06-22/578-030 -as számon

 

 

Gomb Hitelajnlatunk

Gomb NyilÁruhitel Referencia THM: 34,49%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap futamidő esetén.

Fix, éves ügyleti kamat: 30,00%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30, 36, vagy 48 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 200 000 Ft-ig önrész nélkül, 200 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig min. a vételár 10%-a, 300 001 Ft felett min. a vételár 20%-a.

cetelem

 

A Laki-Tech 2002 Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben.  https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Érvényes: 2018. június 13. napjától visszavonásig.

 

 

Lfej Felttelek

  Gomb Nyil  Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

Gomb Nyil   Természetes személy

Gomb Nyil 18. életévét betöltötte

Gomb Nyil   Magyarországon levő állandó lakcím

Gomb Nyil  Igazolt, rendszeres jövedelem

Gomb Nyil   Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség

Gomb Nyil  Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség

Gomb Nyil   Munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

   Gomb NyilA hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Gomb Nyil   Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

Gomb Nyil   Érvényes útlevél és lakcímkártya

Gomb Nyil   Érvényes adóigazolvány

2. Lakcímet igazoló egyéb okmányok

Gomb Nyil   Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló bankszámlakivonat vagy

Gomb Nyil   vezetékes, vagy előfizetéses mobil telefonszámla vagy

Gomb Nyil   gáz-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv-hő-, közös költség-, vagy vezetékes internetszámla.

(A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata)

3. Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön munkavállaló

  Gomb Nyil  30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapos munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Bank Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Bank Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

Gomb Nyil   Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő munkaviszonyból származó jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére, vagy az ügyfél házastársával közös nevére, illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

   Gomb Nyil Vállalkozók esetében az adóhatóság által érkeztetett előző évi Szja-bevallás, vagy az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön őstermelő

Gomb Nyil   Őstermelők esetében őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap, vagy az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas

Gomb Nyil   Utolsó nyugdíjszelvény és nyugdíj törzslap, vagy bankszámlakivonat, vagy utazási igazolvány és nyugdíjszelvény, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat.

  Gomb Nyil  Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő felhatalmazást ad csoportos beszedésre

  Gomb Nyil  A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti.

 

 

Lfej Letlthet Dokumentumok

  Gomb Nyil  Konstrukció

               Konstrukció letöltése itt.

Gomb Nyil   Munkáltatói igazolás

               Munkáltatói igazolás letöltése itt.

  Gomb Nyil  Ügynöki tájékoztató

               Ügynöki tájékoztató

Gomb Nyil   Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

               Jövedelem-változás hatásainak bemutatása itt.

 

Lfej Linkek

Gomb Nyil   Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:

Gomb Nyil   https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf

Gomb Nyil   Cetelem dokumentumok:

Gomb Nyil      https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

 

 

Lfej JTM

  Jtm Mutato

 

 

 

Lfej Gynki

Gomb Nyil   Cégnév: Laki-Tech 2002 kft.

Gomb Nyil   Székhely: 1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 142.

Gomb Nyil   Levelezési cím: 1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 142.

Gomb Nyil   Felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777., Központi telefon: (36-1) 4899-100, központi fax: (36-1) 4899-102, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

Gomb Nyil   Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül

Gomb Nyil   Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli,

Gomb Nyil   Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban nem részesül.

Gomb Nyil   Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt

Gomb Nyil   Társaságunk, illetve a Magyar Cetelem Zrt. megbízó biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

A Magyar Cetelem Zrt. a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfőn) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar Cetelem Zrt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Gomb Nyil   Társaságunk az ügyfél számára más ? pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő ? szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel